Pohybové senzory

Pohybové čidla, ve všeobecnosti, patří mezi nejčastěji implementované typy senzorů zabezpečovacích systémů. Vzhledem k tomu, že na detekci využívají výhradně tepelné vyzařování objektů, můžou svou činnost plnit nezávisle od viditelnostných podmínek v prostředí. A co víc, v případě speciálních úprav jsou schopny minimalizovat vliv domácích mazlíčků, který by potenciálně mohl zapříčinit četné falešné poplachy. Tyto čidla je vhodné instalovat v exteriéru kolem nemovitosti, na zahradě, garáži, či dokonce i na příjezdové cestě, tak aby sledovali všechny přístupové body do objektu a poskytovaly tak detailní obraz o jeho zabezpečení.

Ačkoli si detektory pohybu, díky svým vlastnostem, najdou upotřebení v ochraně jakékoli bezpečnostní zóny, včetně perimetru – je potřeba zmínit, že jejich detekce může být značně ovlivněna počasím. Prudké teplotní změny, srážky, či silný vítr ohýbající keře a stromy může způsobit riziko falešných poplachů. Naopak v čase léta, kdy sluneční paprsky svítí přímo na senzor, můžou způsobit, že detekční schopnosti čidla budou omezeny, či zkresleny.

Magnetické kontakty

Dalším, velmi známým, prvkem elektrických zabezpečovacích systémů, který může také sloužit pro ochranu perimetru je magnetický kontakt. Toto poměrně jednoduché čidlo na principu detekce magnetického pole, je vhodné použít třeba k detekci otevření branky, či jiné otvorové výplně na vnější části zabezpečeného objektu.

Nevýhodou magnetických kontaktů je jejich zvýšená citlivost na změny v prostředí, jako jsou vibrace, či otřesy, které by mohli zapříčinit riziko falešných poplachů indikujících neoprávněné otevření branky. Kromě toho by měli být magnetické kontakty, na snadno přístupných místech, opatřeny i další formou detekce (detekce pohybu, monitorování prostředí kamerovým systémem) aby bylo minimalizováno riziko jejich sabotáže manipulací, či zavedením falešného signálu.

Rozvržení a instalace vhodných čidel pro ochranu perimetru, se může zdát jako hotová věda, ale s tím si hlavu nelamte – v GREGS to rádi uděláme za Vás!