Zabezpečení perimetru pomocí elektrického zabezpečovacího systému je, paradoxně, často podceňovaná součást ochrany objektu, která u lidí vzbuzuje klamlivý dojem zbytečných nákladů navíc. Zejména pokud jde o větší objekt je ochrana perimetru u běžných spotřebitelů vnímána jako nákladná investice, která nijak zvlášť nepřispívá k zabezpečení majetku. Tento fakt vyplývá z nedostatečné informovanosti a také subjektivního pocitu bezpečí plynoucího z existence oplocení.

Ačkoli většina lidí upřednostňuje řešit výhradně ochranu vnitřní části objektu, je potřeba zmínit, že perimetrická ochrana výrazně zlepšuje bezpečnostní úroveň jakékoli nemovitosti. Zabezpečení perimetru, jako vhodná kombinace mechanických zábranových prostředků (oplocení) a prvků elektrického zabezpečovacího systému, totižto efektivně brání neoprávněnému vstupu osob a/anebo vozidel na chráněný prostor – čímž pomáhá minimalizovat riziko krádeží, vandalismu a jiných závažných trestných činů.

Včasná detekce narušení perimetru, kterou elektrický zabezpečovací systém na perimetru zprostředkuje zaznamenáním pohybu, manipulací s brankou, či zvýšeným hlukem, umožňuje okamžitou reakci na blížící se nebezpečí. Pokud je pokus o neoprávněné vniknutí do objektu zaznamenán již v zárodku incidentu, pravděpodobnost, že bude zmařen bezpečnostní agenturou nebo samotným obyvatelem nemovitosti, mnohonásobně narůstá.

Dalším faktorem, proč se při zabezpečení objektu pomocí EZS soustředit i na ochranu perimetru je zvýšení bezpečnostního povědomí. Přítomnost solidního oplocení, na první pohled viditelných prvků zabezpečovacího systému, či cedule deklarující zabezpečení objektu vzbuzuje respekt a působí jako odstrašující faktor u potenciálních pachatelů.

No a v neposlední řade, správně navržený zabezpečovací systém od GREGS poskytuje komplexní přehled o zabezpečení Vaší nemovitosti, takže si můžete být jistí, že Váš majetek i blízký jsou v bezpečí ať už jste doma, nebo na cestách.