Díky algoritmům založeným na umělé inteligenci a systémovému učení, umožňují kamery od společnosti AXIS aplikaci tzv. analýzy prostorového chování jako v interiéru, tak i exteriéru, čím poskytují dokonalý přehled o veškerých událostech v době jejich vzniku. Tyto sofistikované systémy „ignorují“ běžné a pro sledování nerelevantní zdroje nežádoucích událostí a dávají Vám prostor soustředit se jenom na objekty a zóny, které jsou pro Vás skutečně důležité.

Technologie pro analytické funkce a zpracování video záznamů v reálném čase jsou už od výroby implementovány v samotných kamerách, čím produkty AXIS šetří náklady na serverová řešení a také prostor na disku nahrávacího zařízení, který by byl jinak využit na procesování dat.

A nejen to! Správně nakonfigurované kamery od Gregs, Vám ušetří i provozní náklady na obsluhu. Když systém přesně ví na co se zaměřit a co detekovat, je i monitoring komplexních objektů jednodušší a zejména efektivnější jak pro Vás tak i pro ostrahu.

Systémy AXIS poskytují detailní přehled o scénářích i simultánně. Můžete si nastavit třeba sledování překročení tzv. pomyslné čáry, zdržování se osob v určitém úseku obrazu a také jednosměrný vjezd automobilů, a to vše v kamerovém záznamu z jedné kamery.

Díky chytré analýze a podpoře tzv. spojovacího boxu AXIS, můžete v rámci zpracování dat a vyhodnocení poplachových stavů porovnat také překryv trajektorií v reálném čase se záznamem z minulosti, a určit tak přesně co poplachový stav vyvolalo, a kde se nežádoucí objekt ve Vašich prostorech vzal. Vše záleží jen na Vašich potřebách.