Kontaktní senzory detekce vlhkosti jsou zařízení navržená k detekci přítomnosti vody a, anebo zvýšené vlhkosti v sledovaném prostředí. Díky jednoduchosti použití a cenové dostupnosti se zpravidla jedná se o nejčastěji využívaný typ detekce úniku vody v domácnostech. Senzory detekce vlhkosti jsou vhodné pro použití v prostorách jako jsou sklepy, koupelny a kuchyně, kde by potenciálně mohlo dojít k úniku vody v důsledku poruchy vodních spotřebičů, či poškození armatur a vodovodních potrubí.

Nevýhodou tohoto typu detekce je, že pracují na principu elektrické vodivosti vody a pro efektivní reakci vyžadují přímí kontakt s vodou. To může v některých případech znamenat, že úniky vody ve skrytých, či obtížně přístupných místech mohou zůstat bez povšimnutí.

Jako alternativu ke kontaktním senzorům je možné využít bezkontaktní senzory úniku vody. Ačkoli jsou mnohem nákladnější na implementaci, poskytují vysoce efektivní detekci enviromentálních hrozeb ve formě vody i v případech, kdy nedojde k přímému styku vody se zařízením. Díky této vlastnosti mohou být umístěny v různých prostředích a jsou vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

Tento sofistikovaný typ senzorů je nejčastěji využíván v prostředích, kde je potřeba chránit zařízení citlivá na kontakt s vodou, jako jsou kritické průmyslové objekty, laboratoře, či budovy s vysokou hodnotou majetku (muzea, galérie atd.)