Zabezpečení přístupu k nemovitostem a objektem je jenom tak silné, jako klíč, který se u něj rozhodnete využít – pro identifikaci a ověření je totiž možné v přístupových systémech využít hned několik typů klíčů:

Fyzické klíče – kovové klíče sloužící pro odemčení zámkového mechanizmu

 • Jednoduchost využití

 • Nízké náklady na výrobu klíče

 • Spolehlivost (využitelnost i v případě, že není dostupné elektrické napájení)

 • Ztráta nebo odcizení

 • Omezená správa přístupu

 • neexistence multifaktorové autentizace

Fyzické klíče jsou využívány především v prostředích, kde není potřeba vysoké úrovně zabezpečení a nepředpokládá se vysoký počet uživatelů. Jsou vhodné do malých až středně velikých obektů, domácností apod.

RFID (čipové) katry

 • Relativně jednoduché využití

 • Možnost kombinace s dalšími techonologiemi

 • Správa přístupu a evidence

 • Náklady na implementaci

 • Ztráta nebo odcizení

 • Částečně omezená správa přístupových práv

RFID karty a klíčenky jsou nejčastěji využívány ve firemním prostředí, nebo prostředí, kde je potřeba kombinovat snadnou použitelnost s možností víceúrovňové bezpečnosti pro větší počet uživatelů. Tato forma klíče je také hojně využívaná v bytových domech a větších objektech.

Digitální klíče – uživatelské jména, hesla,..

 • Snadná správa

 • Nízké náklady na implementaci

 • Relativně slabá bezpečnostní úroveň

 • Zapomenutí nebo ztráta

 • Potřeba složitosti

Digitální klíče jsou nejčastěji využívány v běžných oblastech kde není vyžadována extrémně vysoká úroveň zabezpečení (např. přístup k účtům, aplikacím apod).

Biometrické klíče (obtisk palce adal.)

 • Vysoká úroveň bezpečnosti

 • Bezpečnostní komfort

 • Náklady na implementaci

 • Nemožnost změny klíče

 • Citlivost na prostředí

print

Biometrické klíče jsou zpravidla využívány v oblastech s vysokými bezpečnostními požadavky, jako jsou vládní organizace nebo společnosti se zvlášť citlivými daty.