V případě, že žijete ve větší nemovitosti, nebo bytovém domě, je důležité nejen mít přehled o tom kdo stojí přede dveřmi ale i tom kdo dveřmi prochází – a k tomu nejlépe poslouží přístupový systém.

Ztráta klíčů nájemníků, či jejich odcizení a následné zneužití je jednou z nejpravděpodobnějších možností, jak se pachatelé můžou dostat do objektu bez použití násilí; takřka nepozorovaně. Škody, které takovou činností napáchají se můžou pohybovat v řádech tisíců až desetitisíců českých korun, a to nemluvě o nemajetkové újmě kterou tím obětem způsobí.

I přesto všechno stále mnoho domácností tento problém neřeší.

Když dojde ke ztrátě klíčů je totiž potřeba výměna celého klíčového systému, včetně kopií pro všechny obyvatele nemovitosti – což bývá často krát náročné jak časově, tak organizačně a představuje i nemalé náklady pro celé bytové družstvo.

Při implementaci EKV (Elektronického Systému Kontroly Vstupů), na rozdíl od klíčového systému, stačí v případě ztráty čipu, token jednoduše deaktivovat a vystavit nový. A nejen to; EKV od GREGS umožňují také vést kompletní, centralizovanou evidenci o všech přístupech na sledovaném vstupu.

Pro složitější realizace umíme systém spojit i s dalšími prvky a naprogramovat přesně definované akce, které při Vašem příchodu systém provede (např. zasvícení světel apod.) – vše záleží jen na Vašich potřebách.