Komplexní zabezpečení majetku představuje důslednou, a především efektivní ochranu všech bezpečnostních zón od perimetru, až po samotné předměty, které by mohli být potenciálně ohroženy vlivem nežádoucích událostí. Mezi bezpečnostní zóny, které ve všeobecnosti elektronický zabezpečovací systém střeží patří:

Vnější zóna

Tak zvaná zóna perimetru je zpravidla vnímána jako širší pozemek nemovitosti, který je vytýčen katastrálním úřadem a může nebo i nemusí být vyhrazený pletivem, či jiným druhem oplocení. Tato oblast zahrnuje vstupní bránu, zahradu, chodník, nebo třeba i parkovací stání vně objektu. Hlavním důvodem zastřežení této zóny je zejména ochrana objektu před neoprávněným vnikem a pohybem osob. Může také složit k detekci pokusů o narušení bezpečnosti (manipulaci s brankou), či překročení určité chráněné oblasti.

Plášť objektu

Plášť objektu je možné v pojímání bezpečnostních systémů chápat jako fyzickou bariéru mezi pozemkem a samotnou nemovitostí. Jedná se o obvod budovy včetně všech otvorových výplní, tedy vstupní dveře, okna, balkóny, terasy, a třeba i vnější přístupové schodiště a garáž. Podobně jako u vnější zóny jde především o ochranu nemovitosti před narušením bezpečnosti a neoprávněným vstupem do objektu.

Vnitřní zóna

Vnitřní zóna představuje kompletní interiér nemovitosti – tedy všechny místnosti, chodby a schodiště, které se v domácnosti nacházejí. Úlohou elektrického zabezpečovacího systému vevnitř objektu je chránit všechny prostory před rozmanitými vlivy enviromentálních hrozeb – o kterých se můžete dočíst i na našem blogu; ale také před neoprávněným pohybem osob, vandalismem, či případným krádežím, které by mohli v domácnosti nastat.

Kritická zóna

Kritická zóna je vnímána jako bezpečnostní zóna, která zahrnuje trezory, cenné předměty či místnosti, kde by se mohli nacházet citlivé zařízení nebo i utajované informace a dokumenty. U kritické zóny jde v kontextu bezpečnostních systémů zejména o detekci poškození, odcizení a jakoukoli neoprávněnou manipulaci se zájmovými předměty, které se v ní nacházejí.